ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด    ดู : 456 ครั้ง โพสต์วันที่ : 10 มีนาคม 2564
  เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 (โควตา) แล้ว
   สำหรับหลักสูตรเกษตรศาสตร์
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   - แขนงวิชาสัตวศาสตร์
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   * ภาคเรียนที่ 1/2564 *รับสมัคร 8 ก.พ. – 30 มี.ค. 64 * สนใจสมัครเรียนคลิกตามลิ้งค์ได้เลย ** http://ent.vru.ac.th   ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start