คู่มือและวิธี ลงทะเบียนในระบบ TCAS นักเรียนที่จะสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทุกคนต้องเข้าไปลงทะเบียนในระบบ TCAS ผ่าเว็บไซต์ http://mytcas.com/ ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่ากรอกอะไรบ้าง มาดูขั้นตอนการลงทะเบียน จาก ทปอ. ได้เลย    © ขอบคุณคู่มือจาก ทปอ.

 

ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start