ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด    ดู : 429 ครั้ง โพสต์วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร ป.ตรี เรียนเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์
      คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร ป.ตรี เรียนเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ที่นี่วไลยอลงกรณ์ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน หลักาูตรเกษตรศาสตร์ - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช - แขนงวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รับสมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 8 ก.พ. - 16 พ.ค. 2564 ที่ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025-293-002 ต่อ 10,12 หรือ 065-1186-653   ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start