ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด    ดู : 427 ครั้ง โพสต์วันที่ : 14 มกราคม 2564
    โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล “หลักสูตร English for Cross Cultural Understanding”
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล “หลักสูตร English for Cross Cultural Understanding” สำหรับนักศึกษารหัส 61 ปี 3 วันที่ 27 มกราคม, 3, 10, 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 18.00 น. อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ class code for google classroom: cxz23xu  

ไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start