ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด    ดู : 433 ครั้ง โพสต์วันที่ : 20 ตุลาคม 2563
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา และ เสาร์-อาทิตย์ รอบ “Portfolio” 2564
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ “Portfolio” ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 30 มกราคม 2564
   #หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
   - หลักสูตรเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แขนงวิชาสัตวศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   ใครสนใจหลักสูตรไหน สมัครกันได้รับสมัคร 1 ก.ย. 63 – 30 ม.ค. 64 http://ent.vru.ac.th หรือสมัครตรงได้ที่คณะ http://agri.vru.ac.th/register ชำระเงินค่าสมัคร 1 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิสมหาวิทยาลัยประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th สอบสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 64 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 22 – 23 ก.พ.64 https://www.mytcas.com ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 – 10 มี.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิสมหาวิทยาลัยชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิสมหาวิทยาลัยรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564   ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start