เรียนเกษตรมีอะไรมากกว่าที่คิด แล้วเกษตรเรียนอะไรกัน     ( 1 มีนาคม 2564 เวลา 08:12 น. )
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

วิชานี้เขาเรียนอะไรกัน วันนี้มีวิชาของแขนงสัตวศาสตร์ มาให้น้องๆ ได้ทำความรู้จักคะ     ( 20 มกราคม 2564 เวลา 08:19 น. )
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ฝึกงานแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ "หมูฝอย"     ( 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:53 น. )
Banner
Banner
Banner
Banner

ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ "ลูกชิ้นอกไก่"     ( 10 เมษายน 2563 เวลา 07:16 น. )
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

วิชาพืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า" เรียนอะไรยังไง ไปดูกันค่า     ( 14 มีนาคม 2563 เวลา 08:20 น. )
Banner
Banner
Banner
Banner

อบรมทักษะด้านดิจิตอลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล     ( 2 มีนาคม 2562 เวลา 08:10 น. )
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start